[1]
B. Jensen, “Læser kritikere bøger?”, hi, nr. 2, s. 379, jan. 2001.