[1]
B. Jensen, “Læser kritikere bøger?”, hi, bd. 2, jan. 2001.