[1]
H. P. Clausen, “Statsrådets forhandlinger 1848-1863. III. bind. 3. September 1850-28. januar 1852. Udgivet af Rigsarkivet. (Munksgaard, 1958). 664 s.”, hi, bd. 4, jan. 1958.