[1]
C. Lindberg Nielsen, “Aage Brask: Tordrup og Marsk Stigs Slægt. Fra Stormandsborg til Husmandsbrug. (Borgens Forlag, 1953). 168 s.”, hi, bd. 3, jan. 1956.