[1]
V. Dybdahl, “Hugo Matthiessen: En greve. Jørgen Scheel til grevskabet Scheel, stamhuset Gl. Estrup samt Ulstrup (1768—1825). (Gad, 1954). 207 s. og 12 plancher.”, hi, bd. 3, jan. 1956.