[1]
V. Dybdahl, “E. Marquard og J. 0. Bro-Jørgensen (udg.): Prins Christian (V.)s breve. II. bind. (Gad, 1956). 851 s.”, hi, bd. 3, jan. 1956.