[1]
R. Thomsen, “Erik Arup: Danmarks historie III, udgivet af Aksel E. Christensen. (Schultz. 1955). 287 s.”, hi, bd. 3, jan. 1956.