Porskrog Rasmussen, C. (2001) “Hans Thueslev: Gårdmandsliv i landsbyen Holte 1625-1850. (Historisktopografisk Selskab for Søllerød Kommune i samarbejde med Sølle- rød Museum, 1999). 134 s., 100 kr.”, Historie/Jyske Samlinger, 0(2), s. 422. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/38142 (Set: 2marts2021).