P. Clausen, H. (1958) “Statsrådets forhandlinger 1848-1863. III. bind. 3. September 1850-28. januar 1852. Udgivet af Rigsarkivet. (Munksgaard, 1958). 664 s.”, Historie/Jyske Samlinger, 4. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37338 (Set: 9marts2021).