H. Lauridsen, F. (1956) “A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielseu: Candidati og examinati juris 1736—1936, Candidati politices 1852—1936. Candidati actuarii 1922—1936. II. (Gad 1955). 440 s.”, Historie/Jyske Samlinger, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37243 (Set: 5marts2021).