P. Clausen, H. (1956) “Statsraadets forhandlinger 1848—1863. I. bind 24. januar—15. november 1848. Udgivet af Rigsarkivet ved Harold Jørgensen under tilsyn af Andreas Møller og Axel Linvald. (Munksgaard, 1954.)”, Historie/Jyske Samlinger, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37227 (Set: 27februar2021).