Galster, K. (1956) “STRID MELLEM DANSKE OG HOLSTENERE”, Historie/Jyske Samlinger, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37194 (Set: 1marts2021).