Galster, Kjeld. 1956. “STRID MELLEM DANSKE OG HOLSTENERE”. Historie/Jyske Samlinger 3 (januar). https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37194.