G. ØRBERG, P. Præsteindberetninger om fæstegods m. v. i Vendelbo stift 1568 og 1599. Udg. af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie v. C. Rise Hansen. (I kommission hos Dansk Videnskabs Forlag, 1964). Historie/Jyske Samlinger, [S. l.], v. 6, 1965. Disponível em: https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/38402. Acesso em: 20 aug. 2022.