P. CLAUSEN, H. Statsr├ądets forhandlinger 1848-1863. III. bind. 3. September 1850-28. januar 1852. Udgivet af Rigsarkivet. (Munksgaard, 1958). 664 s. Historie/Jyske Samlinger, v. 4, 1 jan. 1958.