P. CLAUSEN, H. Statsraadets forhandlinger 1848—1863. I. bind 24. januar—15. november 1848. Udgivet af Rigsarkivet ved Harold Jørgensen under tilsyn af Andreas Møller og Axel Linvald. (Munksgaard, 1954.). Historie/Jyske Samlinger, v. 3, 1 jan. 1956.