Kelsall, P. (2001). Holger Munchaus Petersen, Jan Berggren og Rickard Bengtsson (red.): Øresunds Told, Tull i Öresund. I krig och fred - på godt og ondt. (Told- og Skattestyrelsen/Tullverket, 2000). 252 s., 150 kr.: Array. Historie/Jyske Samlinger, (2), 437. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/38137