P. Clausen, H. (1956). Statsraadets forhandlinger 1848—1863. I. bind 24. januar—15. november 1848. Udgivet af Rigsarkivet ved Harold Jørgensen under tilsyn af Andreas Møller og Axel Linvald. (Munksgaard, 1954.). Historie/Jyske Samlinger, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37227