(1)
G. Ørberg, P. Præsteindberetninger Om fæstegods M. V. I Vendelbo Stift 1568 Og 1599. Udg. Af Udvalget for Udgivelse Af Kilder Til Landbefolkningens Historie V. C. Rise Hansen. (I Kommission Hos Dansk Videnskabs Forlag, 1964). hi 1965, 6.