(1)
Porskrog Rasmussen, C. Hans Thueslev: Gårdmandsliv I Landsbyen Holte 1625-1850. (Historisktopografisk Selskab for Søllerød Kommune I Samarbejde Med Sølle- rød Museum, 1999). 134 s., 100 Kr. hi 2001, 422.