(1)
Jensen, B. Læser Kritikere bøger?. hi 2001, 2.