(1)
P. Clausen, H. Statsr├ądets Forhandlinger 1848-1863. III. Bind. 3. September 1850-28. Januar 1852. Udgivet Af Rigsarkivet. (Munksgaard, 1958). 664 S. hi 1958, 4.