(1)
Rasch, A. Erik Rasmussen: Kuranlbankens Forhold Til Staten 1737—73. (Det Danske Forlag, 1955). 293 S. + Tabelmappe. hi 1956, 3.