(1)
Dybdahl, V. E. Marquard Og J. 0. Bro-Jørgensen (udg.): Prins Christian (V.)s Breve. II. Bind. (Gad, 1956). 851 S. hi 1956, 3.