(1)
P. Clausen, H. Statsraadets Forhandlinger 1848—1863. I. Bind 24. januar—15. November 1848. Udgivet Af Rigsarkivet Ved Harold Jørgensen under Tilsyn Af Andreas Møller Og Axel Linvald. (Munksgaard, 1954.). hi 1956, 3.