(1)
Fink, T. A. Svensson: Redaktør J. Jessen, Flensborg Avis. I. (Skrifter, Udgivet Af Historisk Samfund for Sønderjylland; Kommissionsanstalten, 1955). 264 S. hi 1956, 3.