(1)
Galster, K. STRID MELLEM DANSKE OG HOLSTENERE. hi 1956, 3.