[1]
G. Ørberg, P. 1965. Præsteindberetninger om fæstegods m. v. i Vendelbo stift 1568 og 1599. Udg. af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie v. C. Rise Hansen. (I kommission hos Dansk Videnskabs Forlag, 1964). Historie/Jyske Samlinger. 6, (jan. 1965).