[1]
P. Clausen, H. 1958. Statsr├ądets forhandlinger 1848-1863. III. bind. 3. September 1850-28. januar 1852. Udgivet af Rigsarkivet. (Munksgaard, 1958). 664 s. Historie/Jyske Samlinger. 4, (jan. 1958).