[1]
P. Clausen, H. 1956. Statsraadets forhandlinger 1848—1863. I. bind 24. januar—15. november 1848. Udgivet af Rigsarkivet ved Harold Jørgensen under tilsyn af Andreas Møller og Axel Linvald. (Munksgaard, 1954.). Historie/Jyske Samlinger. 3, (jan. 1956).