Tilbage til artikeldetaljer J. N. H. Skrumsager: Ane Marie Skrumsager. Et lille mindeord skrevet for børn og venner. (Udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, 1970). 161 s.