Tilbage til artikeldetaljer Thv. Krohn-Hansen og Robert Kloster: Bergens gullsmedekunst i laugstiden. 1-2. (Gullsmedelauget i Bergen og Vestlandske Kunstindustrimuseum, 1957). 385 s. + 256 plancher. Hent Download PDF