Tilbage til artikeldetaljer Caspar Paludan Müller. Et udvalg af hans optegnelser og breve. I—II. Udgivet af Bjørn Kornerup. (Gads forlag, 1958). 226 + 360 s. Caspar Paludan-Müller: Videnskab og skole. Selvbiografi og taler. Ved Vagn Dybdahl. Festskrift til professor C. O. Bøggild-Andersen. (ZJniversitetsforlaget i Aarhus, 1958). 128 s., 3 plancher. Hent Download PDF