Tilbage til artikeldetaljer Træk af Haderslev Hjorte Apoteks Historie efter Apoteker Jul. Wilh. Collenburgs Optegnelser.