Nogle smaa Bidrag til Vester-Velling- Skjern Sognes Degnehistorie.

  • Evald Tang Kristensen

Forfatterbiografi

Evald Tang Kristensen
N/A
Publiceret
1924-01-01
Citation/Eksport
Tang Kristensen, E. (1924). Nogle smaa Bidrag til Vester-Velling- Skjern Sognes Degnehistorie. Historie/Jyske Samlinger, 4. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/36764