Tilbage til artikeldetaljer Fortegnelse over det jydske historisk-topografiske Selskabs Medlemmer 1912.