Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 4 (1957 - 1958) –

Jannes Brøndsted (red.): Danmark før og nu. København, Færøerne, Grønland. (Hassing, 1957). 438 s.

Vagn Dybdahl.

Med dette - det sjette - bind afsluttes det store vaerk, som begyndte at udkomme i 1952, og som tidligere har vseret omtalt i »Jyske Samlinger«. De skarpt afgrsensede tre omrader, som bindet daekker, giver skildringerne et mere sammenhsengende praeg end de foregaende landsdelsbeskrivelser. I anlaeg folger man ellers ret noje de foregaende bind, og i hvert fald for Kobenhavns vedkommende foler man det pa baggrund af bl. a. Hassings egne vserker lidt vel kortfattet, hvad der siges. Billedudvalget er som ventelig ganske fortraeffeligt. Bindet afsluttes med et stedregister til hele vasrket.