Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 4 (1957 - 1958) –

F. Holm-Petersen: Fanø-sejlskibe. (Henning Clausens boghandel, Arhus, 1956). 334 s.

Vagn Dybdahl.

Udgiveren er en ivrig samler af sofartshistoriske kilder og harmed denne bog om Fanos skibe i det 19. arhundrede leveret en nyttig stofsamling til handels - og sofartshistorien. Bogens kerne er en raekke skibshistorier (byggested, data, ejerforhold, farter) omfattende samtlige skibe fra 1850'erne til oens sofart dode hen omkring arhundredskiftet. For mange skibes vedkommende er tillige samlet rejseberetninger og dokumenter, som gengives dels i referater, dels i deres fulde ordlyd. Hvor kilderne befinder sig siges ikke, men man ma habe, at bogen foranlediger, at dette interessante kapitel af provinssofartens historie snarest tages op til historisk behandling.