Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

(Tidsskrifter, der onskes medtaget, bedes indsendt til redaktionen).

Scandia 1953—54: H. Villius: Erik Dahlberg i spionuppdrag 1658. — Samme:
Operation Sj;elland augusti 1658. — Erik M0ller: Napoleon Ill's skandinaviske
planer. — Laurits Weibull: Saxo och arkebiskopsskiftet i Lund 1177.

Historisk tidsskrift 1954: Axel Linvald: Omkring Kielerfreden. -— Erik M0ller:
Det engelske kabinet og den dansk-tyske strid 1863—64.

Sonderjydske drboger 1954, 1. halvbind: A. Svensson: Adressen til biskop H. L. Martensen af 1883. Sprogordningen mellem de slesvigske krige. — Hans Vald. Gregersen: Praesten Johs. Kok og skolevaesenet i Burkal sogn. — Peter Kr. Iversen: Kniplingskrsemmer Jens Wulffs dagbog.

Arbogev udgivne af Historisk samfund for Arhus stift 1954: Helge Sogaard: Arhus bys segl. — Samme: Varme og lys i det gamle Arhus. — Hans H. Fussing: Et smsededigt i Horsens 1592. — D. Keller Hansen: En skoleaffaere i Horsens i 17. arh. — M. Hesselbjerg: Landboforholdene i Randlev sogn. — F. Elle Jensen: En salmebogsstrid i Lundum. — Henning Heilesen: En laerd praests selvbiografi. — M. R. Mikkelsen: Ad tusindarige veje. — Otto Bisgaard: Civiletaterne i Silkeborg. — Kjeld Elkjaer: Mette Marie Dalgas' minder fra det gamle Arhus. — Lars Larsen Ledet: Det sidste torvevalg i Arhus. — C. L. Vebaek: Bronzekasserollen fra Oldrup. — Frederik Egebjerg: Redaktor Sophus Sorensen.

Skivebogen 1954: Niels P. Bjerregaard: Olesens gard i Skive. — Gudmund Schiitte: Korthornsracens aldersrang i vore stednavne. — J. P. Lundoe: Den gamle hovedgard Majgard i Hojslev sogn. — J. P. Lundoe: Lidt om Valdemar Sejrs jordebog af 1231. — Mads P. Bjerregaard: Karup a.

Hardsyssels arbog 1954: Esbern Jespersen: Den fattige mand og hans hjaelpere. — H. K. Kristensen: Norre Home herreds kirker og deres gods. — F. Elle Jensen: En konfirmationsstrid i Holstebro. — Vilh. Milthers: Et vestjysk hyrdeliv i 1870'erne. — H. K. Kristensen: ode garde i Sevel, Sale og Borbjerg sogne. — H. P. Hansen: Dejbjerg rakkere. — Chr. Gronbsek og Chr. Laugesen: Om Aulum sogn. — J. Sondergaard Jacobsen: Jens Abildtrup. — Esbern Jespersen: Nogle gardnavne, som blev sognenavne.

Arbog for Soro amt 1954: F"ritz Jacobsen: Trsek fra forsorgen for syge og fattige i Soro amt gennem tiderne. — Erling Petersen: Af Marvede-Hyllinge praestekalds historie. — August F. Schmidt: Praesten og ordsprogssamleren E. Mau. — Johs. T. Christensen: To landsbyer ved Haraldsted sO. — P. M. Andersen: Det fuirendaler institut og dets grundlaegger.

Historiske meddelelser om Kobenhavn 1854: Chr. Bokkenheuser: En kobenhavnerslaegts
historie. Bokkenheuser. — H. Trolle Steenstrup: Joachim udi
Pustervig.

Lolland-Falsters hist, samfunds arbog 1954: 81. a.: F. Reventlow: Svend Jorgensen 60 ar. — Sv. Jorgensen: Fra kanonbadskrigen. — Therkel Mathiassen: En stenalderboplads ved Nagelsti. — Niels Holtse: Om gardenes beliggenhed i Stokkemarke by for udskiftningen.

Fra Viborg amt 1953: M. E. Gulddal: 25 ar (samfundets historie). — F. Elle Jensen: Virksund faergested. — C. Klitgaard: Trolovelsesgildet i Thorup praestegard. — Henning Heilesen: Lones kilde i Viborg. — Anne Riising: Viborg hattemagerlavs udenbys forbindelser i 18. arh. — Finn H. Lauridsen:Det

Side 91

sen:Detkongelige danske landhusholdningsselskab og kalkvaerkerne i Dagbjergog
Monsted. — Johan Hvidtfeldt: Optegnelser om prsester i Vester-
Velling og Skjern sogne 1536—1771. — Alf. Saabye: Fra gendarmernes tid.

Handels- og sfifartsmuseets arbog 195b: Johs. Balle: Fra de gamle gronlandsfareres tid. — Sigurd Schoubye: Skibsmotiver fra hollandske vsegfliser. — Otto Benzon: Skibsbygmester E. C, Benzon. En foregangsmand i dansk skibsbygning. — Louis E. Grandjean: H. P. Priors forhold til Tietgen. — Knud Klem: Asiatisk kompagnis fregat »Disco«.

Kfibstadsmuseet »Den gamle By«. Arbog 1953: Axel V. Nielsen: Soluret — den
sollyse dags tidsmaler. — Kobmandsgarden Dynkarken 39—41, Arhus (erindringer
om kobmandsfamilien Mailing).

Vejle amts arbog 1954: Arne Sundbo: Peder Hvejsel og hans samtid. — H. P.
Berthelsen: En praestesksebne. — Viggo Larsen: Jorgen Jorgensen Vibholm.
— Sigvard Skov: Jacob Arenfeldts skab.

Vendsysselske arboger 1954: C. Klitgaard: Handelshuse i Klitten. — Samme: Nogle vendsysselske landevejskroer. — Samme: Af regnskabsbogen for Hals kirke. — P. Christensen: Hals Prsest — en bisselsege. — C. Klitgaard: Af Saeby kirkes regnskabsbog. — Tillseg: Skoler og degne i Vendsyssel.