Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

(Tidsskrifter, der onskes medtaget, bedes indsendt til redaktionen).

Historisk tidsskrift, 11. i\, 4. bd., 3. h.: Sune Dalgaard: Salpetertolden af 1638 39 og den private spekulationshandel bag den. — Poul Rasmussen: Store og sma mark guld. — Holger Hjelholt: Om originalmanuskriptet til Leonora Christinas selvbiografi. — Troels G. Jorgensen: Christian Colbjornsens afgang fra kancelliet i 1804. — Thomas Otto Achelis: Den danske undervisning i Slesvig-Holstens hojere skoler i den preussiske tid (18641920). — Astrid Friis: Christian Molbech og Historisk tidsskrift. — Aksel E. Christensen: Feudalismen i nyere forskning.

Erhvervshistorisk drbog 1954: Poul Enemark: Jens Bang og det alborgske saltkompagni. — Jens Holmgaard: De nordsjaellandske landboreformer og statsfinanserne. — Sigurd Rambusch: Revisorloven af 1909, forudssetninger og debat. — Gunner Rasmussen: Fra kobstadshandelen i det 18. arhundrede. En lollandsk klage fra 1762.

Sonderjyske arbfiger 1954, 2. halvbind: Kjeld Galster: Flensborg laerde og realskole.
— M. Mackeprang: Pastor Jacobsen i Skserbsek og de kirkelige myndigheder.
— Peter Kr. Iversen: Kniplingskrsemmer Jens Wulffs dagbog.

Fra Viborg amt 1954: M. E. Gulddal: Hald. — F. Elle Jensen: Menighedshuset i Viborg. — C. J. Pape: Pa Randrup hovedgard i klunketiden. — A. C. Fiil Pedersen: Tre vandmoller. - Peder Jensen: Houlbjerg herreds beboere hylder Frederik VII.

Historiske meddelelser om Kobenhavn, 4. r., 4. bd., I3. h.: Stig Juul: Den kobenhavnske stadsret af 1254. — Borge Schmidt: Den norske arbejderpioner Marcus Thranes besog i 1882£3. — Hans H. Fussing: Estnisk kirkeinventar i Kobenhavn 1644?

Personalhistorisk tidsskrift 1955: Bjorn Kornerup: Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie gennem 75 ar. — Sven Houmoller: Samfundets ledelse m. v. 18791954. — Erik Reitzel-Nielsen: Mere om familien Buntzen pa Christianshavn. — Albert Fabritius: Gjertrud Birgitte Bodenhoffs mysterium. — Ole Karup Pedersen: Da Odense stormklokke ringede for lig (dvs. dodsliste 15881650). — H. Hjorth-Nielsen: De fern aeldste led af en farnilie Gamst fra Kolding.

Fortid og nutid 1955: Hans Lund: Historisk sans. — Svend Larsen: Dansk kulturhistorisk museumsforening. — Axel Steensberg: Kulturhistorie som universitetsfag. — Vagn Dybdahl, Andreas Jorgensen og Finn H. Lauridsen: Industrihistorisk litteratur 194554.

»Den gainle by«, drbog 1954: Erna Lorenzen: Blomster og blomsterpotter. — Peter Bang Termansen: Nogle gravminder af smedejern. — Jens H. Berg: En lseredrengs erindringer fra Haderslev 18951899. — Petra Julie Holm: Legetojsudstillingen 1954. — Chr. Waagepetersen: Lidt om kaffe- og tetoj i det 18. arhundrede. — Mette H. Hansen: Svanninge stampemolle.