Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

Johs. Brøndsted, Svend Aakjær og Jens Sølvsten: Danmark før og nu. Sjælland. (Hassing, 1955). 462 s.

Vagn Dybdahl

Hassings forlag er med dette bind begyndt pa den sidste del af det store vaerk, hvis jyske del blev afsluttet i 1954. Som Jylland blev daekket af tre dele, vil man tage oerne i tre bind, et om Sjaelland, et om Fyn og oerne og endelig et med Kobenhavn, Faeroerne og Gronland. Vaerkets tilrettelaegning er uaendret, og forfatterne for en del de samme, nar det gaelder de samlende afsnit: Natur og landskab, gejstlig og verdslig inddeling, historiske tildragelser, stednavne, oldtidsminder, kirker, herregarde, byggeskik, naeringsliv og traek af andslivet. Disse afsnit optager omkring halvdelen af vserket og giver som hovedregel gode og interessante oversigter, ikke mindst for en del omrader, hvor litteraturen ellers ligger spredt og utilgaengelig. Resten af bindet optages af skildringer af kobstseder og landkommuner (dette afsnit, ved Arthur Fang, er trods den vanskelige opgave Iost i en faengslende form); kobstsederne er behandlede af 1516 forskellige forfattere, maske kunne en noget storre ensartethed have vaeret gennemfort her. For billedredaktionen, der i dette vaerk er saerlig betydningsfuld, har S. Ingeman Jensen ansvaret, og der er al mulig grand til at anerkende udvalget og ikke mindst billedteksterne, der kendetegnes af positive oplysninger i en nogtern stil uden unodvendige kruseduller.