Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

Carl Dumveicher: Ved en milepæl. (Hagerup, 1954). 136 s.

Vagn Dybdahl

Den flittige og alsidige bogmand, Carl Dumreichers 75-ars dag er af Hagerups forlag fejret med udgivelse af en rsekke af forfatterens taler og artikler. Deter en samling bestaende halvt af personal-, halvt af litteraturhistorie, alt for stor en del i erindringens form. Der er stykker om sa vidt forskellige forfattere som Vilhelm Andersen, Louis Bobe, Julius Clausen, Axel Juel og et vellykket portrset af filosofen og bib.lioteksmanden A. C. Larsen. Godt skrives der om Henrik Pont oppidan og Oehlenschlagers borneborn de tre Sostre Konow. Blandt de ovrige artikler er der navnlig grund til at fremhaeve en redegorelse for Conrad von Schmidt-Phiseldecks forfatterskab, af tysk slsegt, men dansk embedsmand udsendte Schmidt-Phiseldeck i 1820'erne flere vserker om forholdet mellem Europa og Amerika og om nodvendigheden af et forenet Europa, vaerker, der padrog sig en betydelig interesse bade her og i udlandet.