Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

Danmark før og nu. Fyn, Lolland-Falster, Bornholm. (Hassing, 1956). 466 s.

Vagn Dybdahl

Side 283

Det nye bind af »Danmark for og nu« folger noje de foregaende i tilrettelaegningog behandling af stoffet. De indledende afsnit skyldes stort set de samme forfattere, medens de enkelte byer beskrives af nye, enten lokalhistorikereeller faghistorikere, som i seerlig grad har studeret de pageeldende byer. De enkelte afsnits lodighed er ret vekslende, men som hovedregel opfylderde betingelserne for at vsere god, folkelig fortsellen. Det centrale i vaerket er jo unsegtelig billedstoffet, der stadig — ogsa i de fyldige underskrifter— bliver bedre og bedre. En sksevhed er det unaegtelig i den del af billederne, der skal repraesentere »nu«, at man i for hoj grad laegger vsegt pa

Side 284

byernes strog og monumentalbygninger; boligerne, lige fra rigmandsvillaen og socialt nedefter er ikke med, nar undtages forholdene pa landet. Der er vist heller ikke noget billede af et moderne butiksinterior, rnedens pendanten »Den gamle kobmandsgard« findes i talrige afbildninger — byernes erhvervsliver i det hele ogsa i teksten ret stedmoderligt behandlet. Det store vaerk ventes afsluttet i dette armed et 6. bind, der skal omhandle Kobenhavn, Faeroerneog