Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

Jul. Bomholt: På vej til livet. (Fremad, 1954). 207 s.

Vagn Dybdahl

Side 142

Ved fremkomsten blev dette forste bind af Bomholts erindringer i dagspressen modt med al mulig honnor. Man fasstnede sig ved de fine personskildringer, den vellykkede genskabelse af barnesindet og den traeffende stil; alt dette er rigtigt og gor et dybt indtryk pa laeseren. Tilbage bliver at meddele historikerens indtryk af bogen, og deter, at den betyder en fremlaegning af et kildestof, der for al fremtid vil vaere centralt, nar det gaelder arbejdervilkar og arbejderliv omkring arhundredskiftet. Storbyens arbejder kendes fra skonlitteraturen og fra erindringer — her skal blot erindres om maleren Anton Hansens »Drengen dromte« (1951), en art pendant til Bomholts — og landalmuens liv er ikke mindre velkendt; med »Pa vej til livet« er det provinsbyens arbejdere, der har fundet deres skildrer. De to erindringsboger, Anton Hansens og Bomholts fremtrseder pa sin vis som en art bilag til partihistorien »En bygning vi rejser«, der netop mangier den almene baggrund, som disse boger giver.

Stedet er Silkeborg, og menneskene er landalmuens folk, der er blevet arbejdere i byen, men endnu opretholder forbindelsen med hjemstavnen gennembedsteforseldrene. Gennem bedstemoderen og hendes helhest, der kom haltende ned af Balle bakke, knyttes forbindelsen ned gennem arhundreders folketro. Faderen blev arbejder pa papirfabrikken og leder af papirarbejdernes

Side 143

fagforening, senere funktionser. Fabrikken star som baggrund for raeget i bogen, og forholdene pa den skildres i form af drengens indtryk fra besog hos faderen, vilkar og arbejdersind star tydeligt frem pa siderne. Hovedpartenaf bogen er dog viet dagligliv i hjemmet. Vanskelighederne for en lille purk, nar moderen ma arbejde ude, forholdet til praesten, kost i hverdag og fest, den vandrende svend i b.esog, klsededragt, mobler og husrum, grundlovsfest,arbejdet ved spisestuebordet med fagforeningens protokoller, begravelse, sorg og spekulationer. — Jul. Bomholts erindringer er et vsegtigt bidrag til arbejderenshistorie i Danmark.