Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

Fortegnelse over fagforenings- og fagforbunds jubilæumsskrifter samt fagblade pa Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv. 19 s.

Vagn Dybdahl

Der er god grund til at henlede opmserksomheden pa dette katalog, der fremtrseder som en hel lille bibliografi over et emne, hvor litteraturen ellers er ret utilgaengelig. Kataloget medtager ogsa boger, som biblioteket ikke ejer, og bringer ordnet fagvis fortegnelse over jubilseumsskrifter med fuldstaendige bibliografiske oplysninger. I mange tilfselde vil man her — under arbejde med socialog erhvervshistoriske emner — kunne fa en vaerdifuld handsraekning.