Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

»Besættelsestidens illegale blade og bøger 19401945.« En bibliografi udarbejdet af Leo Buschardt, Albert Fabritius og Helge Tønnesen. (Det kongelige bibliotek, 1954.) 201 s.

Erik Reske-Nielsen

Side 150

Efter adskillige ars arbejde er det nu lykkedes de tre biblioteksfolk, der patog sig opgaven, at fa udsendt en fuldstsendig bibliografi over den illegale presse og litteratur under besaettelsen. Maske skal man vaere varsom med at anvende udtrykket »fuldstaendig« i denne forbindelse, men enhver, der kender noget til den omhu og energi, hvormed indsamlingsarbejdet er foregaet, vil vaere villig til at haevde, at der naeppe kan stoves ret mange flere skrifter op.

Bogen giver alle de oplysninger, der kan onskes i en bibliografi, nar man bortser fra, at forfatterne — sikkert for overhovedet at kunne gennemfore arbejdet— har undladt at bringe navne pa andre af den illegale presses maend end de, der faldt som ofre. Efter en alfabetisk opstillet tidstavle, der klart viser de illegale blades fremvaekst i 194243, folger et stedregister og efter dette en alfabetiskfortegnelse over bladene med redegorelse for bl. a. fremstillingsmade, udbredelsesomrade,indholdets

Side 151

bredelsesomrade,indholdetskarakter, udgivernes politiske standpunkter m. m. Deter slet ikke sa lidt, man ud af de knappe oplysninger kan lsese ora modstandsbevaegelsenog besaettelsestiden. Til afsnittet om pressen er fojet en fortegnelseover illegale flyveblade, nedkastede flyveblade, blade udgivet uden for Danmark og sendt hertil og endelig over de falske »illegale blade«.

Sidste del omfatter en fortegnelse over bessettelsestidens illegale boger — 438 i alt — med bade emneregister og forlagsregister. Endelig er hertil fojet en bibliografi over boger omhandlende danske forhold under besaettelsen og udgivet af danske i udlandet.

Bibliografien giver et imponerende billede af den illegale presses omfang i Danmark. Forfatterne har fundet frem til, at der i alt har vaeret 538 illegale blade med et totaloplag pa ca. 24 millioner. Bogen vil vaere af uvurderlig betydning for ethvert studium af den illegale presse, og det vil kun vaere naturligt, om dens fremkomst giver stodet til, at der tages et forskningsarbejde op pa dette felt, som absolut ma have muligheder for at blive frugtbart.