Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

G. V. Th. Borries: Den danske familie Borries 17061943. (Store nordiske Videnskabsboghandel, 1954). 74 s.

Vagn Dybdahl

Deter en nydelig bog, overlaege Borries har udsendt om sin slaegt, i indhold kan den tilmed i flere retninger tjene som monster for andre forfattere af slaegtsboger. Slaegten fores tilbage til midten af det 17. arhundrede; men da den forste basrer af navnet Borries er fodt, eller i hvert fald dobt, i 1706, regner forfatteren slaegtens historie fra dette ar. Selve denne stamfaders slaegtsforhold har hidtil ikke vaeret oplyst, men karakteristisk nok har man i familien regnet ham for at tilhore den adelige, tyske slaegt Borries — i stedet for til eksempel at regne med, at han var fra den udmaerkede jyske lokalitet Borris —, nu fremlasgger forfatteren imidlertid en skifteforretning, der viser, at stamfaderen i virkeligheden hed Niels Borgesen (der er ingen grund til, som bogen gor, at stave navnet med svensk 6, selv om det maske gores i tidens handskrift), og at han har latiniseret navnet, da han blev indskrevet ved universitetet i Halle; han var i ovrigt af en udmaerket kobenhavnsk borgerslaegt. Historien kan tjene til at erindre om forsigtighed i omgangen med familietraditioner.

Den videre fremstilling af slaegtens historie er prseget af en veltruffen sammensaetning af data-meddelelser og korte biografiske notitser om de enkelte personer. Udiruerkede henvisninger til litteratur og billeder foroger vaerdien af bogen; maske kunne videre arkivstudier navnlig i boopgorelser have bragt yderligere materiale frem.