1.
Tange H. Øyvind Dahl 2013. Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. 2. udg. (1. udg. 2001). Oslo: Gyldendal Akademisk. 313 sider. ISBN 978-82-05-44684-7. Pris 399 NKR. HJLCB [Internet]. 2013 Oct. 25 [cited 2024 Apr. 23];26(51):119-21. Available from: https://tidsskrift.dk/her/article/view/97442