Tange, H. “Øyvind Dahl 2013. Møter Mellom Mennesker: Innføring I Interkulturell Kommunikasjon. 2. Udg. (1. Udg. 2001). Oslo: Gyldendal Akademisk. 313 Sider. ISBN 978-82-05-44684-7. Pris 399 NKR”. HERMES - Journal of Language and Communication in Business, vol. 26, no. 51, Oct. 2013, pp. 119-21, doi:10.7146/hjlcb.v26i51.97442.