[1]
H. Tange, “Øyvind Dahl 2013. Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. 2. udg. (1. udg. 2001). Oslo: Gyldendal Akademisk. 313 sider. ISBN 978-82-05-44684-7. Pris 399 NKR”, HJLCB, vol. 26, no. 51, pp. 119–121, Oct. 2013.