Tange, H. (2013) “Øyvind Dahl 2013. Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. 2. udg. (1. udg. 2001). Oslo: Gyldendal Akademisk. 313 sider. ISBN 978-82-05-44684-7. Pris 399 NKR”, HERMES - Journal of Language and Communication in Business, 26(51), pp. 119–121. doi: 10.7146/hjlcb.v26i51.97442.